روابط عمومی تبلیغات و بازاریابی 

آگهی نویسی متقاعد کننده

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

بازاریابی خدمات مالی - راهنمای بین المللی اصول و عمل

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان
نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)