روابط عمومی تبلیغات و بازاریابی 

آگهی نویسی متقاعد کننده

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

ارتباطات بازاریابی

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان
جدید

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

بازاریابی خدمات مالی - راهنمای بین المللی اصول و عمل

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

رازهای بازاریابی استارتاپ‌ها

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

هک فروش

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)