روابط عمومی تبلیغات و بازاریابی 

بازاریابی اسلامی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

رسانه شناسی

8,000تومان قیمت بدون مالیات: 8,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

مخاطب شناسی

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)