اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

موجودی: موجود نمی باشد.
490,000تومان
+

نظریه ها، راهبردها و تاکتیک های اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت به نحوی نظام مند؛ چارچوب، روش های اصلی بررسی، تحلیل و ابزارهای شناخت تصمیمی گیری اقتصادی بنگاه ها را برای هدایت بهتر فعالیت در محیط، فراهم و ارائه میکند. شناخت محیط بازار، رقبا، مشتریان و دیگر نیروهای فعال در صحنه اقتصاد، بازرگانی و تجارت برای پیشرفت و گسترش بنگاه ها، پیچیده تر شده است. بنگاه ها برای مدیریت این چالش های سرنوشت ساز، نیازمند بهره گیری از توانمندی های شناخت شناسی و نیز اجرای آنها با مهارت های ویژه ای هستند.

این کتاب با این هدف نوشته شده است تا هر دو جنبه ضروری را در چاروب کتابت مطالعاتی برای خوانندگان و علاقه مندان فراهم آورد. اماموفقیت در آن حوزه ها به درک آموزه های کتاب، داشتن التزام به یادگیری از آن و عمل به آن مطالب بستگی دارد. زیرا بنگاه های اقتصادی به دانش اقتصاد مدیریتبه مثابه تخصصی حیاتی برای ارتقای مهارت های سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در ساختارهای بازار نیازمند هستند.

تاکید اصلی این کتاب بر تشریح کاربرد نظریه های اقتصاد و روش شناسی برای مسائل تصمیم گیری است که مدیران در بنگاه های بازرگانی و موسسات غیر انتفاعی و عمومی با آن مواجه هستند و در هشت بخش و سی فصل تقریر یافته است. 

  • بخش اول، ماهیت اقتصاد مدیریت و ساختار بازار را در سه فصل بررسی می نماید.
  • بخش دوم، عرضه و تقاضا را در دو فصل توصیف، تبیین و تحلیل می کند.
  • بخش سوم به تبیین تولید و هزینه با سه فصل می پردازد.
  • بخش چهارم که به تحلیل اقتصادی ساختار بازارها اختصاص دارد متشکل از چهار فصل ساختارشناسی بازارهاست.
  • بخش پنجم را قیمت گذاری شکل داده و حاوی سه فصل است.
  • بخش ششم ابزارهای کمی روش شناسی با هشت فصل.
  • بخش هفتم با عنوان توانمندی و هوش رقابت، چهارفصل مرتبط را در برگرفته
  • بخش پایانی، بخش هشتم از سه فصل تشکیل شده که به موقعیت یابی، دانش و ریسک اختصاص دارد.

مشخصات کتاب
مؤلف: دکتر محمدرضا حمیدی زاده (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
عنوان کامل: نظریه ها، راهبردها و تاکتیک های اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت - مدل ها و کاربردها
تعداد صفحات : ۸۹۴ص.
قطع کتاب: وزیری
مشخصات نشر: تهران: ادیبان روز، ۱۳۹۶
نوبت چاپ: اول
موضوع: اقتصاد مدیریت - تصمیم گیری - هوش تجاری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۹۰-۷۴-۵

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید