مدیریت

مبانی ارتباطات انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

هوش کسب و کار

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اخلاق حرفه ای

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرینی

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

کسب و کار از دیدگاه اسلام

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کنترل پروژه

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان
نمایش 22 تا 37 از 37 (2 صفحه)