مهارت مشترک

اخلاق حرفه ای

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اصول و فنون مذاکره

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

کارآفرینی

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

24,000تومان قیمت بدون مالیات: 24,000تومان

کنترل پروژه

9,500تومان قیمت بدون مالیات: 9,500تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)