کتب منتشر شده

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

مقدمه ای بر گردشگری الکترونیک

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

بازی وار سازی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

نگاره - اسکیس، راندو، گرافیک معماری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

هک فروش

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

آموزش کاربردی لینوکس

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

آگهی نویسی متقاعد کننده

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

اصول و فنون مذاکره

23,000تومان قیمت بدون مالیات: 23,000تومان

ارزیابی های آنتروپومتری

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

بازاریابی خدمات مالی

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان

مدیریت رفتار کودکان بیش فعال

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

504 واژه ضروری فیزیک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری زیست شناسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول روانشناسی کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

جستاری برتاریخ هنر

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
نمایش 22 تا 42 از 139 (7 صفحه)