کتب منتشر شده

ایمنی و بهداشت محیط کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

خدمات الکترونیک

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

مهندسی نیازمندی های نرم افزار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

هویت و برندسازی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت زباله‌های الکترونیکی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

دیکشنری تخصصی بازاریابی, نورومارکتینگ

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

اصول و مبانی فروش

19,000تومان قیمت بدون مالیات: 19,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری ریاضیات

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری کامپیوتر و IT

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری هنر

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری مکانیک و هوافضا

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
نمایش 43 تا 63 از 139 (7 صفحه)