کتب منتشر شده

504 واژه ضروری مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری عمران و معماری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری علوم سیاسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری علوم تربیتی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری صنایع

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری شیمی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری زبان عمومی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری روانشناسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری حقوق

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری حسابداری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 ,واژه ضروری تربیت بدنی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری برق

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

طراحی کسب و کار الکترونیکی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

طراحی سایت های تجارت الکترونیک

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

The Principles of Management in English

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

A General English Course

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

English For The Students Of Computer Science

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

ریاضیات مهندسی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

ریاضیات گسسته

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان
نمایش 64 تا 84 از 139 (7 صفحه)