کتب منتشر شده

مهندسی نیازمندی های نرم افزار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

هویت و برندسازی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدیریت زباله‌های الکترونیکی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

دیکشنری تخصصی بازاریابی, نورومارکتینگ

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

اصول و مبانی فروش

19,000تومان قیمت بدون مالیات: 19,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

504 واژه ضروری ریاضیات

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری کامپیوتر و IT

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری هنر

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری مکانیک و هوافضا

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری عمران و معماری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری علوم سیاسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری علوم تربیتی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری صنایع

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری شیمی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری زبان عمومی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری روانشناسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری حقوق

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
نمایش 64 تا 84 از 151 (8 صفحه)