کتب منتشر شده

504 واژه ضروری حسابداری

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 ,واژه ضروری تربیت بدنی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری برق

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

طراحی کسب و کار الکترونیکی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

طراحی سایت های تجارت الکترونیک

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

The Principles of Management in English

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

A General English Course

13,000تومان قیمت بدون مالیات: 13,000تومان

English For The Students Of Computer Science

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

ریاضیات مهندسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

ریاضیات گسسته

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

راهنمای زبان تخصصی پیشرفته معماری

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

خرید و فروش الکترونیکی

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

انسان طبیعت معماری

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

برنامه سازی تحت وب

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

بیمه های مسئولیت - کلیات ، صدور و خسارت

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان
نمایش 85 تا 105 از 151 (8 صفحه)