کتب منتشر شده

اصول و مبانی حسابداری ۱ و ۲

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

اصول و قوانین طراحی داخلی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

اصول و روش های مدیریت و چیدمان فروشگاه

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

اصول نقاشی دیواری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

اصول سرپرستی

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

اخلاق حرفه ای

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کارآفرینی

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

کاربرد نرم افزار AUTOCAD در معماری، معماری شهری

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

کسب و کار از دیدگاه اسلام

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کنترل پروژه

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

مبانی زنجیره تأمین

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

برنامه نویسی شی گرا

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت - دکتر یزدان پناه

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

آزمایشگاه سیستم عامل

12,500تومان قیمت بدون مالیات: 12,500تومان

مهندسی نرم افزار

12,500تومان قیمت بدون مالیات: 12,500تومان

رایانش ابری - نسل پنجم انرژی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

دانش آموزان دیرآموز در آموزش و پرورش فراگیر

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان
نمایش 106 تا 126 از 139 (7 صفحه)