کتب منتشر شده

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

کسب و کار از دیدگاه اسلام

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

کنترل پروژه

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

مبانی زنجیره تأمین

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

برنامه نویسی شی گرا

29,000تومان قیمت بدون مالیات: 29,000تومان

شکوفایی و مرگ کسب و کارها

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت - دکتر یزدان پناه

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

آزمایشگاه سیستم عامل

12,500تومان قیمت بدون مالیات: 12,500تومان

مهندسی نرم افزار

12,500تومان قیمت بدون مالیات: 12,500تومان

رایانش ابری - نسل پنجم انرژی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

دانش آموزان دیرآموز در آموزش و پرورش فراگیر

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

امنیت در تجارت الکترونیکی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

سیستم های پرداخت الکترونیکی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

بانکداری الکترونیکی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

مدیریت فناوری اطلاعات

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان
نمایش 127 تا 147 از 151 (8 صفحه)