کتب منتشر شده

امنیت در تجارت الکترونیکی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک

39,000تومان قیمت بدون مالیات: 39,000تومان

شیوه اقناع و تبلیغ

14,000تومان قیمت بدون مالیات: 14,000تومان

سیستم های پرداخت الکترونیکی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

بانکداری الکترونیکی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

مدیریت فناوری اطلاعات

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان

مبانی نوین سازمان و مدیریت

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول و مبانی مدیریت

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

26,000تومان قیمت بدون مالیات: 26,000تومان

مدیریت استراتژیک (فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک)

16,000تومان قیمت بدون مالیات: 16,000تومان

مدیریت ارتباط با مشتری

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت کسب و کار و بهره وری

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان
نمایش 127 تا 139 از 139 (7 صفحه)