راهنمای طرح بازاریابی

  • راهنمای طرح بازاریابی

راهنمای طرح بازاریابی، یک رویکرد ساده برای نوشتن برنامه های بازاریابی مختصر و معنی دار ارائه می دهد. با ارائه یک روش جامع و گام به گام برای ایجاد طرح بازاریابی استراتژیک قابل اعتماد، این کتاب اطلاعات مربوطه را به صورت مختصر و مستقیم ارائه می دهد. همچنین اصول اساسی نوشتن یک طرح بازاریابی را مشخص می کند و چارچوبی جامع را ارائه می دهد که اجزای اساسی برنامه را شامل می شود.

یک ویژگی ممتاز  کتاب راهنمای طرح بازاریابی تاکید آن بر بازاریابی به عنوان یک فرآیند ایجاد ارزش است. زیرا سه جنبه مدیریت ارزش – مدیریت ارزش مشتری، مدیریت ارزش همکار و مدیریت ارزش شرکت – را شامل می شود. طرح بازاریابی که در این کتاب به چشم می خورد، نه تنها برای سناریوهای کسب وکار به مصرف کننده (B2C) بلکه برای سایر سناریوهای کسب وکار به کسب و کار (B2B) نیز اهمیت دارد. این ادغام برنامه ریزی کسب وکار به مصرف کننده (B2C) و کسب و کار به کسب وکار (B2B) به یک چارچوب واحد برای موفقیت در بازار شبکه های امروزی ضروری است.

طرح بازاریابی که در این کتاب ارائه شده است، بر دیدگاه بازاریابی به عنوان یک نظام تجاری مرکزی بناشده است که جنبه های کلیدی مدل کسب وکار شرکت را تعریف می کند. این دیدگاه از بازاریابی در رویکرد میان کارکردی در برنامه ریزی تجاری استراتژیک انعکاس می یابد. راهنمای طرح بازاریابی یک رویکرد یکپارچه برای نوشتن طرح بازاریابی ارائه می دهد که جنبه های فنی، مالی، سازمانی و عملیاتی کسب و کار را شامل می شود. این رویکرد منجر به طرح بازاریابی می شود که نه تنها مناسب برای بازاریابان بلکه برای کل سازمان است.

راهنمای طرح بازاریابی می تواند برای مدیران در هرگونه سازمانی سودمند باشد. این کتاب برای ایده های در حال رشد و شرکت هایی که در فکر عرضه محصولات جدید به بازار هستند، فرایندی برای گسترش یک طرح بازاریابی و جا انداختن یک پیشنهاد جدید شرح می دهد. برای شرکت های دارای جایگاه که مجموعه ای از محصولات را نیز دارا هستند، این کتاب می تواند رویکردی نظام مند برای گسترش یک طرح ارائه دهد تا خطوط محصولات و پیشنهادهای خود را مدیریت کنند.

به کارگیری چارچوب ارائه شده در این کتاب در موارد زیر می تواند با عث تسهیل فرایند طرح ریزی بازاریابی شود و آن را به سندی قابل اجرا و استراتژیک تبدیل کند که باعث آگاهی بخشی به تصمیمات تجاری شود و مانع اشتباهات پرهزینه شود:

  • کسب وکارهای کوچک که به دنبال رسمی کردن فرایند طرح ریزی هستند
  • یک شرکت موفق که در فکر یک پیشنهاد عمومی اولیه می باشد
  • بنگاه های چندملیتی

 راهنمای طرح بازاریابی برای مدیرانی طراحی شده است که در حال حاضر با اصول مدیریت بازاریابی استراتژیک آشنا هستند و به دنبال توسعه برنامه های بازاریابی معنی دار و تمرکز یافته ای هستند که نتایج قابل ملاحظه ای را ایجاد می کنند. به خوانندگانی که به تقویت دانش خود نسبت به برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک علاقه مند هستند توصیه می شود و به کتاب های جامع تر بازاریابی مراجعه کنند. از جمله کتاب های جامع بازاریابی می توان مدیریت بازاریابی توسط فیلیپ کاتلر و کوین کلر و مدیریتاستراتژیک بازاریابی توسط الکساندر چرنو نام برد.

 

تعریف طرح بازاریابی

طرح بازاریابی، یک سند کتبی است که اهداف شرکت را مشخص می کند، یک برنامه عملی را در ارتقای دستیابی به اهداف مشخص می کند و دستورالعمل هایی را برای ارزیابی پیشرفت به سوی رسیدن به اهداف ارائه می دهد.

موفقیت طرح بازاریابی بستگی به توانایی آن در اعمال نظریه های بازاریابی و چارچوب های مربوط به مشکلات خاص سازمان دارد. طرح های بازاریابی فعالیت های کسب وکار شرکت را در یک روش کارکردی و منطقی به منظور بهبود دستورالعمل ها به مدیران نشان می دهند و شرکت را قادر به تکمیل مدل های کسب وکار می کنند.

ستون فقرات طرح بازاریابی، طرح اقدام است که هدف شرکت و دوره عملکردی برای دستیابی به این هدف را تعریف می کند. توسعه یک طرح عملکردی به وسیله پنج فعالیت کلیدی هدایت می شود:

  • تعیین یک هدف
  • توسعه یک استراتژی
  • طراحی تاکتیک ها
  • تعریف یک طرح پیاده سازی
  • شناسایی مجموعه ای از معیارهای کنترلی برای سنجش موفقیت ادام پیشنهاد شده

 

این پنج فعالیت شامل چارچوب های جی-اس تی آی سی (هدف – استراتژی- تاکتیک- پیاده سازی- کنترل) می شود که سنگ بنای طراحی و تحلیل فروش است.

 

ساختار کتاب

کتاب حاضر در سه بخش و ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است:


بخش اول

بخش اول این کتاب خلاصه ای از مفاهیم بازاریابی کلیدی در ایجاد یک طرح بازاریابی را ارائه می دهد. به طور خاص، این قسمت شامل سه فصل است:

فصل ۱ نقش طرح بازاریای را به عنوان یک سند کسب وکار استراتژیک، با تمرکز بر مسائلی مانند هدف طرح بازاریابی، اصول و نهادهای کلیدی درگیر در نوشتن طرح بازاریابی؛ مخاطب هدف برای طرح بازاریابی؛ تمرکز بر مدت زمان طرح بازاریابی؛ و فرکانس به روزرسانی طرح بازاریابی بررسی می کند.

فصل ۲ یک نمای کلی تصویری از مبانی بازاریابی را ارائه می دهد که بر دو جزء کلیدی مدل خلق ارزش شرکت تمرکز دارد: استراتژی و تاکتیک ها.

فصل ۳ براساس چارچوب جی-اس تی آی سی بنانهاده شده است تا سازمان طرح بازاریابی را طرح ریزی کند.

 

بخش دوم

بخش دوم شامل طرح بازاریابی نمونه می باشد که فصل ۴ و ۵ به تشریح نمونه طرح بازاریابی: الاین تکنولوژی (الف) و (ب) می پردازد.


بخش سوم

بخش سوم: جعبه ابزار طرح بازاریابی را با ضمیمه هایی از A تا G مطرح می کند.

مؤلف:: الکساندر چرنو
گروه مترجمین:: حسین علی سلطانی | محمد بهمن | افسانه کرمی زنگنه

مطالب مرتبط

تحقیقات بازاریابی کاربردی

تحقیقات بازاریابی کاربردی

در محیطی که ثابت ترین چیز موجود در آن، عدماطمینان است، به شدت رقابتی و مرگبار شده...

تحقیقات بازاریابی در ایران

تحقیقات بازاریابی در ایران

 تحقیقات بازاریابی در ایران، یک زبان نامفهوم برای هر دو طرف بوده و دلیل این امر ...

درباره کتاب مدیریت بازاریابی استراتژیک

درباره کتاب مدیریت بازاریابی استراتژیک

مدیریت بازاریابی استراتژیک، رویکردی ساختاریافته برای شناسایی، درک و حل مسائل بازاریابی ارائه میکند.

محصولات مرتبط