کتاب کارآفرین اندیشمند

  • کتاب کارآفرین اندیشمند

محتویات کتاب کارآفرین اندیشمند برگرفته از جدیدترین مباحث کارآفرینی است. این کتاب را می توان خلاصه ای از افکار و اندیشه های ایشان در حوزه فرصت های کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی و کنش کارآفرینانه دانست. در این کتاب فرآیند کارآفرینانه با تکیه بر کنش کارآفرین و تنش هایی که در مسیر کارآفرینی پدیدار می شود، به تصویر کشیده شده است و مشخص می شود که اقدام به سفر کارآفرینانه نه نیاز به هوش و نبوغ آن چنان دارد و نه به شانس و اقبال بستگی دارد، بلکه به واسطه کنش و اقدامات کارآفرین در سایه قضاوت و نگاه وی به آینده ای نامطمئن تحقق می یابد.


ساختار کتاب

این کتاب مشتمل بر سه بخش است:

بخش اول در جستجوی شناسایی لکه ها در نقاشی کهنه است: پیش فرض های پننهان در مورد کارآفرینی و سفر کارآفرینانه که بر اساس بحث هایی که مطرح می شود، سه تنش را هویدا می سازد که به خاطر تفاوت بیش از حدشان، هیچ گاه نمی توان بین آن ها سازگاری ایجاد کردو مسئله این تنش ها قابل حل نیست بلکه باید تحمل شوند. اما چیزی که باعث تحمل مشقت بار تنش ها می شود این است که آن ها نیازمند تمرین قضاوت هستند. بنابراین آخرین فصل در بخش اول در جستجوی زمینه سازی برای پی بردن به این نیاز است. در این بخش همچنین مباحث، چالش ها و تنش هایی در مورد چندین دوسویه فلسفی مطرح شده است: ایده در برابر فرصت، نبوغ در برابر جنون و مهارت در مقابل شانس. این دوسویه ها اساس کتاب کارآفرین اندیشمند را تشکیل می دهند که ما در این مقاله به طور خلاصه به آنها می پردازیم.

بخش دوم به تشخیص و بحث در مورد عناصر نقاشی جدید می پردازد و متمرکز بر مناطقی است که در آن پیش فرض های پنهان فعلی در مورد سفر کارآفرینانه می بایست از سردرگمی رهایی یابند. یکی از عناصر مربوط به ماهیت آینده و شیوه نزدیک شدن به آن است. به جای اینکه حالتی حتمی یا مورد لزوم داشته باشند، آینده مشروط است و در فرآیند تعاملی بین هدف ومحدودیت ها آشکار می شود. از این رو، نزدیک شدن به آن، به مواجه شدن با مشکلات فوری و برنامه ریزی برای نماگرهای مربوط به نقاط عطف نزدیک تر بستگی دارد. همین که وارد می شویم، باید تکلیف خودمان را در مقابل فشارهای درونی، بیرونی و الزامات آن روشن کنیم.

بخش سوم، به دنبال تهیه ذهنیتی جدید برای کنش کارآفرینانه به وسیله ارتقای آگاهی ما از میدان بازی گسترده تری است. در ابتدا قیاس ورزش را پیش می کشد، سپس به بررسی ارتباط مثبت آن با تعامل بین مشارکت و دستاورد می پردازد. با این قیاس، کارآفرینی به عنوان اکوسیستمی است که مشارکت در آن به شکل انفرادی است اما نتایج در انتها شکل جمعی دارند. این بخش از کتاب کارآفرینی اندیشمند همچنین به بحث در مورد موفقیت می پردازد و آن را نتیجه سایش طبیعی می داند تا اینکه آن را انتخابی مصنوعی در نظر گیرد. این رویکرد سؤالی را در مورد منبع یابی در کارآفرینی به عنوان حوزه ای به سرعت در حال توسعه مطرح می کند که مرحله به مرحله و بر اساس نشانگرها پیش می رود.


ایده در مقابل فرصت

مردم عادی ایده تولید می کنند، در حالی که کارآفرنیان در تعقیب فرصت ها هستند و به دیگران ایده می دهند که البته ممکن است این طرح های ذهنی به فرصت های خوب منجر نشوند و یا می توانند این هیجانات و غلیان ها را به فرصت هایی عالی تبدیل کنند. بنابراین ایده ها و فرصت ها به همان اندازه که مشابه به نظر می آیند از این حیث که هر دو تصاویری از آینده هستند متفاوت هم هستند. هر فرصت می تواند از ایده ای نشأت بگیرد و یا به عنوان ایده و طرح توصیف شود، اما هر ایده ای نمی تواند به عنوان فرصت تلقی گردد. اگر ایده ای به ذهن ما برسد، فوراً به این فکر می کنیم که آیا آن ایده فرصت هست یا نه.

ایده و فرصت هر کدام به نوعی به کسب و کارهاای مخاطره آمیز اشاره می کنند، چه به عنوان کسب و کارهای جدید مستقل چه به عنوان ابتکاری مجزا در درون شرکتی پابرجا و یا تحت عنوان دنبال کردن هدف اجتماعی وسیع تر.


نبوغ یا جنون

ترکیبی از امید، شواهد و آمال شخصی که فرآیند کارآفرینی را پیش می برد زمانی به پیش گویی تبدیل می شود که آن فرآیند به موفقیت تبدیل شده باشد. وقتی امری احتمالی به واقعیت تبدیل می شود اتفاق جالبی می افتد: ابر عدم اطمینان که آن امر محتمل را احاطه کرده محو شده و از بین می رود. بدان معنا که فرصت های کارآفرینی با نگاه به آنچه گذشته و سپری شده (نگاه به پشت سر)، واضح و مشخص به نظر می رسند در حالی که با نگاه از شروع فرآیند به سمت تحقق آن (نگاه رو به جلو) بسیار مبهم و غیر شفاف هستند (دیمو 2011).

آنچه سبب این عدم تقارن در ادراک می شود گذر زمان است که به موجب آن در هر مرحله در طول مسیر، به صورت مداوم چندین گزینه محتمل حذف می گردد و هم زمان ردی از تارخچه آنچه در واقعیت اتفاق می افتد باقی می گذارد. وقتی که ما به عقب نگاه می کنیم اثری از احتمالات گذشته نیست و وقتی به روبرو نگاه می کنیم خبری از آینده نیست (برامبو 1966) با این تفاسیر، اینکه چشم انداز آینده نشانه ای از بلوغ است یا رویایی احمقانه فقط در نگاه به پشت سر قابل تشخیص است.


مهارت در مقابل شانس

آیا کارافرینان موفقند چون خاص هستند یا خاص هستند چون موفق هستند؟

وقتیکه ما با کارآفرینی موفق مواجه می شویم به سمت این حس کشیده می شویم که او فردی است با توانایی های منحصر به فرد، توانایی هایی که در موفقیت او سهم داشته اند و اینکه ما تمایل داریم این توانایی ها را پیدا کنیم امری عادیا ست. در واقع بازتابی است از آنچه روانشناسان به عنوان خطای بنیادین اسناد به آن اشاره می کنند. هنگامی که ما به انسان های بزرگ نگاه می کنیم به این سمت تمایل داریم که بزرگی آنها را به ویژگی های فردی آن ها ربط بدهیم و تأثیرت ناشی از شرایط و موقعیت را در موفقیتشان دست کم بگیریم. منهای این ویژگی ها که شاید میل به تقویت آنها داشته باشیم، ما همچنین به سمت درس ه و اندرزهایی کشیده می شویم. درس هایی در خصوص چگونگی روبرو شدن با برخی چالش ها، انجام برخی وظایف، یا چگونگی رفتار در یک سری شرایط خاص. داستان موفقیت ها جذاب هستند زیرا پاسخ سؤالات با جزئیات روشن بیان می کنند که بر پایه این واقعیت هستند که تصمیمات اخذ شده در طی مسیر سبب رسیدن به موفقیت شده اند.

پذیرفتن نقش شانس در موفقیت کارآفرینانه می تواند به عنوان دروازه ورود به موقعیتی بالاتر محسوب شود. بدین معنا که کارآفرینی به خودی خود روندی تصادفی است. به مثابه کشیدن اهرم ماشین اسلات، و از آنجایی که هدف فقط این نیست بدیهی است که همیشه فضا برای تلاش متمرکز و ماهرانه هست که بدون آن فرایند به جایی نمی رسد نقش شانس باید کم رنگ تر باشد، اما اشتباهی در این مبحث هست. این موضوع بر پایه مفروضات ضمنی بنانهاده شده است که به ظاهر نتایج تصادفی لزوماً باید از فرآیندهای تصادفی بربیاید که این فرضیه قابل اعتماد نیست: نتایج تصادفی همچنین می توانند از فرآیندهایی تولید شوند که قطعی اما غیرقابل پیش بینی هستند.


مخاطبان کتاب

خواندن این کتاب به همه علاقه مندان و فعالان حوزه کسب و کار توصیه می شود. به علاوه این کتاب منبع تکمیلی مناسبی برای طرح دروس فرصت های کارآفرینی، تئوری های کارآفرینی، استقرار کسب و کار و مدیریت کسب و کارهای کوچک برای مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است.

 

مؤلف:: دیمو دیموو
منبع:: کارآفرین اندیشمند به سوی سفرکارآفرینانه
گروه مترجمین:: دکتر امیر امامی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی) | مهتا موقر

محصولات مرتبط