شخصیت شناسی به روش MBTI

 • شخصیت شناسی به روش MBTI

روان شناسی شخصیت، اندیشه ها، احساسات و رفتارهایی را بررسی می کند که سبک منحصر به فرد تک تک انسان ها برای ارتباط با دنیا را تشکیل می دهند. آن ها به تفاوت های شخصی علاقه مند هستند و تلاش می کنند تا همه فرآیندهای روان شناختی را با یکدیگر ترکیب و ادغام کنند و از کل شخص، یک توضیح منسجم را ارائه دهند.

در رشته روان شناسی شخصیت، ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد. دانشجویان رشته روان شناسی شخصیت به مطالعه الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتار که هر فرد را از دیگری متمایز می کند، می پردازند. این روان شناسان معمولاً در محیط علمی به عنوان مدرس یا پژوهشگر فعالیت می کنند.

شخصیت به همه خصلت ها و ویژگی هایی اطلاق می شود که معرف رفتار یک شخص است. از جمله می توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می شود.


توضیح سنخ نمای مایرز بریگز فرم ام

سنخ نمای مایرز بریگز (MBTI) حاصل حدود یک قرن تحقیق و تفحص علمی و پرمصرف ترین ابزار برای درک تفاوت های شخصیتی به هنجار است. این ابزار رفتارها، منش، طرز فکر و به طور کلی الگوهای اساسی کارکردهای بشری را آشکار و تبیین می کند. نسخه اول این آزمون شخصیتی توسط کاترین و ابزابل بریجز در دهه 1920 بر اساس دیدگاه یونگ روان شناس صاحب سبک تهیه شد. از آن زمان تا کنون دائماً در حال بهسازی و توسعه است. هزاران مقاله علمی درخصوص این ابزار نوشته شده و به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. سالانه بیش از چند میلیون نفر از این ابزار استفاده می کنند. از جمله اهداف استفاده کنندگان این ارزیابی عبارتند از:

 • شناخت بهتر خود و توسعه پیشرفت فردی
 • توسعه شغلی و پیشرفت در کار
 • بالندگی سازمانی
 • تشکیل گروه ها و تیم های کاری
 • آموزش رهبران و مدیران
 • حل مسئله بین فردی و بین گروهی
 • مشاوره ارتباطات بین فردی
 • توسعه برنامه های آموزشی رسمی و آموزش های ضمن خدمت
 • مشاور تحصیلی شغلی
 • توسعه فرهنگی در جوامع بشری

این ابزار دارای نسخه های متعدد است که با نام های گوناگون و در سطوح مختلف از آنها استفاده می گردد. به صورت رسمی ارزیابی MBTI شامل سه گام است:

 • گام اول ارزیابی شامل ارزیابی با پرسش نامه فرم M فرم حاضر است که به تشخیص تیپ اعلام شده می انجامد
 • در گام های بعدی با استفاده از فرم های Q و با کمک گرفتن از بازتاب فرد نسبت به نتایج گام قبلی به اصلاح و تحقیق طبقه بندی تیپ ها و صفات شخصیتی اقدام می نماید که در نهایت به تیپ شخصیتی مناسب می انجامد.


نتایج تست شخصیت شناسی MBTI و تفسیر آنها

با اجرای پرسشنامه MBTI تیپ شخصیتی اعلام شده توسط MBTI را دریافت خواهید نمود. این تیپ شخصیتی حاصل تعامل چهار بعد  برونگرا - درونگرا،  شهودی حسی،  احساسی متفکر، و ملاحظه کننده قضاوت کننده است. در حدود یک سوم افراد در خصوص یکی از کارکردها و یک چهارم در خصوص دو کارکرد دیگر ممکن است دچار تردید باشند که از طریق مشاوره و یا دریافت بازخورد امکان تشخیص تیپ مناسب فراهم می آید. مفهوم تیپ شخصیتی یک مفهوم پویا و متغیر است ولی این تغییر بسیار کند و طی سالیان دراز اتفاق می افتد.


راهنمای اجرای MBTI

 • MBTI یک مقیاس است نه یک امتحان
 • انتخاب از بین گزینه ها تحمیلی است و یکی را می بایست انتخاب کنید.
 • هیچ جواب درست یا غلطی وجود ندارد
 • حدود 20 تا 40 دقیقه زمان می برد.
 • پاسخ های شما به سؤالات محرمانه است و به جز سنخ شخصیتی کلی سایر اطلاعات در دسترس هیچ فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
 • MBTI فقط رفتارهای معمول به هنجار را می سنجد و ربطی به سلامت روان یا بیماریابی ندارد.
 • هیچ سنخ شخصیتی خوب یا بدی وجود ندارد. هر یک از سین های نقاط قوت طبیعی، نقاط ضعف یا نقاط مبهم خود را دارد.
 • هنگام پاسخ دادن به سؤالات به این مسئله فکر کنید که در هر یک از موارد در شرایطی که فشاری بر روی شما نیست کدام یک را ترجیح می دهید.

به خودتان فکر کنید آن هم خارج از نقش های شغلی یا خانوادگی که بر عهده دارید. به این صورت که معمولاً کدام پاسخ یا عمل به شما نزدیک تر است؟ یا اینکه کدام پاسخ توصیف نزدیک تری از اعمال و احساسات شما به دست می دهد؟


معرفی مقیاس شخصیتی MBTI (مایرز بریگز)

یونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است، یکی برونگرایی و دیگری درونگرایی. نگرش برونگرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می دهد در حالی که نگرش درونگرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می نماید. این دو نگرش در هر شخص وجود دارد ولی به طور معمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است (قلی زاده، 1376).

به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز وجود دارد که عبارتند از: تفکر، احساس، ادراک و الهام. ادراک و الهام از کارکردهای غیر عقلانی هستند و تفکر احساس از کارکردهای عقلانی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات می شوند (شعاری نژاد، 1354).

 • تفکر: افرادی که این کنش در آن ها قوی تر است می کوشند جهان را با استدلال بشناسند. این دسته از افراد  به روابط منطقی جهان توجه دارند.
 • احساس: این افراد می کوشند جهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندی که از تجربه های خود دارند، بشناسند.
 • ادراک: این افراد جهان را آن چنان که هست تجربه می کنند.
 • الهام: افرادی که این کنش در آن ها قوی تر است، در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا ادراک درونی توجه دارند و می کوشند به نیروی نهانی موجود در اشیا پی ببرند (شولتز، 1378).

 

منبع:: کتاب شخصیت شناسی و کاربرد آن در زندگی
مؤلف:: مازیار قاسم زاده سنگرودی

محصولات مرتبط