مصرف گرایی و مصرف در بستر اسلامی

  • مصرف گرایی و مصرف در بستر اسلامی

تعدادی زیادی از مسلمانان جهان، فراهم کننده بسیاری از بخش های جذاب بازار هستند. این موضوع این سوال را بر می انگیزد که بازاریابان چگونه می توانند بهترین قضاوت و تصمیم گیری مسلمانان را نسبت به طراحی مبارزه های تبلیغاتی مناسب درک کنند که به طور موثر جوامع آن ها را هدف قرار می دهد.

مسلمانان و قوانین اسلامی به مدت طولانی محققان و پژوهشگران کسب وکار را برای تحقیقات بیشتر جلب کردند. تعداد زیاد مسلمانان در برخی از کشورها و قدرت خرید آن ها، دو عامل اصلی بود که منجر به این تحقیقات است. به عنوان یک موضوع مورد علاقه، مرکز تحقیقات است.

محققان، مسلمانان و رفتار آنها در گذشته را بررسی کرده اند. برای مثال، بریتو و عامر در مطالعه خود از مهاجران مسلمان در یک کشور غیرمسلمان، که مصرف کنندگان جوان در آمریکا که به فرهنگ آمریکایی وفق یافته اند اما هنوز هم فرهنگ عربی خود را دارند، نشان می دهند که فرهنگ اصیل یک شخص به آسانی نمی تواند ناپدید شود و فرهنگ محلی نباید در تشکیل رفتار آن ها نادیده گرفته شود.

موضوع جالب اینجاست، محصولاتی که بر طبق اصول اسلامی هستند عمدتا حتی در کشورهایی که در آن اکثریت مسلمانان هستند ترجیح داده شده نمی شوند. به عنوان مثال، محدودیت در شبکه های شعبه بانک و مکان های ناخوشایند شعبه و همچنین ادراک بانک به عنوان جایی که به طور کامل مطابق با اصول اسلامی نیست، موانعی برای قبول بانکداری مدرن در میان کسانی که از بانک های اسلامی در پاکستان استفاده نمی کنند شده است.


ارزیابی بازار مصرف کالاهای حلال

اغلب چنین تصور می شود که مصرف کنندگان از نشانه های محدود برای قضاوت استفاده می کنند،.به عنوان مثال در مورد یک شی، مصرف کنندگانی را در نظر بگیرید که از فروشگاه ها خرید می کنند و نیاز به مواد غذایی و نوشیدنی برای مصرف روزانه خود دارند. اسلام پیروان خود را از مصرف غذاهای غیرحلال و نوشیدنی های غیرحلال ممنوع کرده است.

با توجه به این قوانین، مصرف کنندگان ممکن است کالاها را دریک فروشگاه ارزیابی کنند برای تعیین اینکه کدام محصولات حلال هستند تا قضاوت کنند که کدام را می توانند انتخاب کنند. برای چنین قضاوتی، مصرف کنندگان پایه نتیجه گیری خود را بر نشانه قرار میدهند. به عنوان مثال، یک برچسب حلال در بسته بندی محصول می تواند به عنوان اساس قضاوت در مورد امکان انتخاب محصول باشد. مصرف کنندگان با استفاده از برچسب حلال به عنوان اساس ساخت در مورد محصولات قضاوت می کنند.

در حالت ایده آل مصرف کنندگان باید نشانه های بسیاری را در نظر بگیرند تا به قضاوت خوبی برسند. مصرف کنندگان نه تنها باید برچسب حلال را در نظر بگیرند، بلکه نشانه های دیگر، مانند اعتبار مرجع صدور گواهینامه حلال و یک روند توزیع که حلال بودن محصول را از بین نبرد.

حافظه به هرگونه ذخیره سازی نسبتا پایدار از اطلاعات در مغز که در حال حاضر فرض می شود شامل فرآیندهای پشتیبانی، ذخیره و بازاریابی از اطلاعات بشد، اشاره دارد. این تعریف نشان می دهد که نشانه های موجود در حافظه مصرف کنندگان بسیار مهم هستند، آن ها به عنوان نشانه ای برای نتیجه گیری در دسترس هستند. با این حال استفاده از حافظه برای قضاوت محدودیت هایی دارد. 


قضاوت ساده شده و تصمیم

برای تصمیم گیری به اطلاعات نیاز داریم؛ با این حال، بحثی درباره ارتباط بین حجم اطلاعات مورد نیاز و کیفیت تصمیم وجود دارد. از طریق تحیلی دوباره ی مطالعات پیشین، مالهوترا و همکاران دریافتند که فراهم کردن اطلاعات بیشتر منجر به تصمیم خرید نامناسب نمی شود. در مقابل، هوانگ و لین دریافتند که فراهم کردن اطلاعات بیشتر، از نظر تنوع و میزان تکرار عملا منجر به تصمیم نامناسب تر می گردد.


بخوانیم - مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری - انتشارات ادیبان روز


یک تصمیم برای انتخاب جایگزین بر اساس فرآیند ساده ای مانند قاعده انتخاب آخری گرفته می شود که به معنای آن است که یک راه حل برای یک مشکل جدید بر اساس راهکاری است که مربوط به آخرین مسئله مربوطه می باشد.

قضاوت و تصمیم گیری مسلمان می بایست که با قانون اسلام مطابقت داشته باشد؛ هرچند که این مطابقت به منابع تفسیر مختلفی بستگی دارد. ویسر منابع قانون اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود:

  • اولیه

منابع اولیه شامل قرآن و حدیث هستند. قرآن به وسیله فرشته وحی خدا به حضرت محمد نازل شد تا هدایتی برای مسلمانان باشد. حدیث شامل کردار و گفتار حضرت محمد (ص) می باشد.

  • ثانویه

منابع ثانویه شامل:

اجماع (توافق)، قیاس (قیاس تمثیلی یا شبیه)، اجتهاد (تفسیر شخصی) و رای (تفسیر تخصصی) است. هنگامی که مسلمانان از یافتن دلایل در منابع اولیه و ثانویه ناتوان باشند می توانند به فقه مراجعه کنند.

  • اصول خاص

اصول فقه به چهار مورد اشاره می کند: استحان ، استصلاح، عرف و ضرورت.

منابع فوق برای شرع اسلامی توسط مسلمانان به صورت سلسله مراتبی استفاده می شوند، بدین معنا که قرآن می بایست اول باشد. حدیث به عنوان منبع مکمل به کار گرفته می شود هنگامی که قرآن به طور صریح به مسئله نپرداخته است. هنگامی که نه قرآن و نه حدیث درباره مورد چیزی نگفته اند، منابع بعدی مانند فقه می تواند به کار گرفته شود.


نتیجه گیری

بسیاری از تصمیمات مصرف کنندگان در بازار بر اساس یک دلیل رخ می دهد و این یک دلیل است که هدف گیری کسب وکارها در بازارهای مسلمان را تعیین می کند. به طور مثال برخی از مصرف کنندگان مسلمان پول خود را به این دلیل در بانک های غیر اسلامی قرار می دهند که بهره ای بابت آن دریافت نمی کنند و بنابراین قوانین اسلامی نقض نمی شوند.

چنین تصمیم گیری ساده ای به صورت روزمره رخ می دهد در حالی که منابع آنها محدود است. بازاریابان می توانند بازارهای مسلمانان را از طریق شناسایی این دلیل ساده که منجر به تصمیم گیری مصرف کننده می شود، بهتر درک نمایند.

منبع:: دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده
مؤلف:: بیکرامجیت ریشی
مترجم:: حسین علی سلطانی

مطالب مرتبط

بازاریابی اسلامی

بازاریابی اسلامی

تا به امروز مسائل مربوط به بازاریابی اسلامی در میان دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان و مصرف کنندگان ...

محصولات مرتبط