مقدمه ای بر نوآوری فناورانه

  • مقدمه ای بر نوآوری فناورانه

به اعتقاد عده ای، نوآوری به عنوان " چیزی جدید، یک اختراع، یک ایده جدید، تعریف می گردد." در حقیقت، نوآوری تنها تولد یک محصول یا فرآیند جدید نیست، بلکه شامل همه مراحل از طرح ریزی و ارزیابی ایده تا اقدام آن به نحو موثر است. نوآوری با اولین تراکنش تجاری با توجه به سیستم یا فرآیند، محصول، لوازم جانبی بهبود یافته یا جدید، تاثیر می پذیرد.

در مقابل، اختراع یک ایده، یک طرح، یک مدل یا لوازم بهبود یافته یا جدید است که دربیشتر دفعات به نتیجه ای منجر نمی گردد، اگرچه آن به یک پتنت منجر می شود. برخی از محققان نشان داده اند که کسب وکارهای نوآور – به عبارتی آن هایی که دائما نوآوری می کنند – متوسط سوددهی دو برابری نسبت به بقیه دارند. به هر جهت، مدیریت نوآوری تا حدی مشکل است که دلیل آن شکست بعضی از ایده های جدید در منتج شدن به محصولات و خدمات جدید موفق است. به این دلیل مدل های مدیریت نوآوری متفاوتی توسعه یافته اند.


تعاریف و مفاهیم پایه

فناوری

فناوری به عنوان چیزی تعریف می شود که به شخص اجازه می دهد تا در یک فعالیت خاص با یک نتیجه کیفی منظم و یا "هنر علم و علم هنر" و یا " علم هنرها" درگیر شود. مبانی فناوری شامل اندازه بازار، استانداردها، نوآوری، انگیزش بالا و عرضه سرمایه هستند.


مدیریت فناوری

مدیریت فناوری مجموعه اقدامات و خط مشی های تاثیر گذار برساخت، حفظ و تقویت مزیت رقابتی شرکت در سطح دانش انحصاری و دانش چگونگی است.


بخوانیم - مدیریت فناوری اطلاعات - انتشارات ادیبان روز


خلاقیت

مدیریت، همه چیزهای در نظر گرفته شده، خلاق ترین همه هنرهاست. آن هنر هنرهاست، زیرا سازمان دهنده استعداد است".

با شروع از سطح فردی، خلاقیت به معنای ظرفیت "تفکر فراتر از جعبه" گریزاندیشی ، مشاهده، درک و خلق ایده و مدل هایی است که اقلام و روش های موجود تفکر و ادراک را پشت سر می گذارد.


بخوانیم - خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی - انتشارات ادیبان روز


نوآوری

اکتشاف شامل دیدن همان چیزهایی است که هر کس دیگری می بیند و تفکر کردن درباره چیزی به صورت متفاوت است.

آلبرت زنت – گیورگی

نوآوری واژه ای است که از زبان لاتین استخراج شده و به معنای معرفی چیز جدیدی به دنیای واقعی است و هدف آن بهبود منابع بهره وری است .

اصطلاح نوآوری ممکن است به فرآیند نزدیکی یک ایده در یک محصول عرضه شده یا خدمت، یک شکل جدید از سازمان تجاری، یک روش تولید کاری جدید یا بهبود یافته، یک روش ارائه محصول جدید یا حتی یک روش اجرای خمدمات جدید اشاره داشته باشد. همچنین ممکن است به طرح و ساختار تجهیزات صنعتی جدید، اجرای یک پروژه با مدیریت جدید یا اشاره به روش جدید تفکر در مواجهه با یک موقعیت یا مشکل اشاره کند.


مفهوم نوآوری فناورانه

نوآوری اغلب در ارتباط با خلق یک بازار جدید در سطح راه اندازی یک محصول یا فرآیند جدید و برتر است. در ادبیات مدیریت فناوری، نوآوری فناورانه با معرفی یک محصول فناورانه جدید در بازار مشخص می گردد.

در اینجا نوآوری فناورانه به مثابه توسعه جدید به روشی است که افراد کنترل شان را بر محیط افزایش می دهند. ضرورتا نوآوری ابزاری در چندین نوع است که اجازه می دهد افراد کارهای جدید را انجام دهند. پس معمولا فناوری انتقال ارزش مرتبط با اطلاعات از یک سازمان به سازمان دیگر است.

به طور خاص، نوآوری فناورانه بدین صورت تعریف شده است:

معرفی یک فناوری جدید یا محصول توسعه یافته مهم و یا کاربرد یک فناوری جدید یا فرآیند تولید بهبود یافته مهم به بازارکه به نحو موفقیت آمیزی به نیاز بازار پاسخ می دهد و آن نتیجه تعامل شرایط بازار از یک طرف و امکان بهره مندی سهم فناوری و دانش علمی از طرف دیگر است.


سنجش عملکرد نوآورانه

سنجش عملکرد نوآورانه در سطح موسسه در مقایسه با سطح سیستم یا پروژه کمتر مورد توجه بوده است. مطالعات انجام شده در سطح پروژه فهرست گسترده تری از سازوکارهای زیربنایی نوآوری و تاثیر آن برسازمان ها را ارائه می دهد. بیشتر این مطالعات، کنترل به وسیله مدیران را در مواجهه با محیط های پویا و نامطمئن نادیده گرفته اند. تفاوت میان مطالعات اغلب به یک شاخص عملکرد نوآوری یا تنظیم مجموعه ای  از شاخص ها در سطح سازمانی منجر شده اند. به طور کلی، طبقه بندی شاخص های مرتبط با نوآوری به صورت زیر قابل طرح است:


شاخص های ورودی:

منابع در دسترس در فرآیند نوآوری را می سنجد. ورودی ها شامل سرمایه های فناورانه، انسانی و فکری هستند.


شاخص های فرآیندی:

سیستم های سازمانی و سیستم های مدیریتی فرآیند های مدیریت را تشریح می کنند. آنها همچنین هم طرح تیم نوآوری شرکت و هم نوآوری آن را یکپارچه می کنند.


شاخص های خروجی:

نتایج، نوآوری سازمان را تعیین می کند. شاخص های خروجی، موفقیت کوتاه مدیت تشخیص داده شده فعالیت های نوآوری را نشان می دهد. شاخص های این گروه تعداد و نرخ های پتنت ها، گزارش های پتنت ها، تعداد محصولات جدید، نرخ فروش مرتبط با نوآوری را در نظر می گیرند.


فرآیند نوآوری

تعریف فرآیند نوآوری ماهیتا مشکل آفرین است. این رشته تحقیقی هنوز در مرحله تولید وجود دارد و هر محقق تعریف خود را درباره فرآیند مدیریت ارائه داده است. به هر حال اطلاعات در اختیار مهمی به منظور یک درک معمول از چندین نقطه نظر وجود دارد.

فرآیند نوآورانه از طریق همبستگی بخش های ایجاد کننده تحقیق آن مشخص می شود. اختراعات می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند در حالی که فرآیند تحقیق و توسعه می تواند یک موضوع تحقیق را تعیین کند. علم و اختراعات میان آنها می توانند ربط داده شوند و منابع نوآوری ها بیشتر توسعه داده شوند، عوامل سازمانی مورد بررسی قرار گرفته، تکامل فناورانه می تواند مورد مطالعه قرار گرفته، انتشار نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و پدیده یادگیری تشریح شود. " اختراع ها می توانند به عنوان تکمیلی، تراکمی و جهشی در نظر گرفته شوند.


بخوانیم - نوآوری و کارآفرینی  - انتشارات ادیبان روز


مدیریت نوآوری از طریق پنج فعالیت اساسی مشخص می شود:

یکپارچگی فناورانه: به عنوان رابط میان فناوری های مرتبط به نوآوری دارد.

فرآیند نوآوری: شامل عمل خلق و محافظت نوآوری هاست.

طرح ریزی راهبردی: اشاره به طرح ریزی فناوری های مرتبط به نوآوری دارد.

تغییر سازمانی: شامل ماهیت مخرب نوآوری های مرتبط با نیازمندی های دانش و مهارت ها، بازار جدید و کارکنان جدید می باشد.

توسعه یک بنگاه: توسعه یک بنگاه به خلق بازار جدید برای محصولات نوآوری اشاره دارد.

گروه مولفان:: الیاس جی. کارایانس | ایپدا تی. سامارا | یانیس ال. بیکوریاس
گروه مترجمین:: دکتر مرتضی اکبری | دکتر ابوالقاسم عربیون | حسین یکه | حمید خلجی

مطالب مرتبط

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

در این مقاله به مفاهیم خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی به صورت جداگانه می پردازیم...

محصولات مرتبط