چالش های مدیریت در محیط های پویای کسب و کار

  • چالش های مدیریت در محیط های پویای کسب و کار

چرا برخی سازمان ها عملکرد بهتری نسبت به دیگران دارند؟ چرا این همه شرکت هر ساله از کسب و کار خارج می شوند؟ دلایل اینکه آنها در مقابله با چالش های بازار مشکل دارند چیست؟

یک پیش بینی از سوی گارتنر خاطرنشان می سازد که بیش از 35 درصد 5000 شرکت برتر جهانی مکرراً در گرفتن تصمیمات معقول درباره تغییرات مهم در کسب و کار و بازارهای خود شکست می خورند. این هشداردهنده است.

فشار برای عملکرد در حال افزایش است و مدیران اجرایی باید برنامه های عملی در مورد قصد خود برای عملکرد خوب را تدوین کنند. در ادامه به دو چالش کلیدی مدیریت خواهم پرداخت: سروکله زدن با پیچیدگی و نیاز به تصمیم و اجرای به موقع.


پیچیدگی فزاینده

پیچیدگی چیست؟ وضعیت ها در صورتی پیچیده تلقی می شوند که درجه بالایی از عدم قطعیت وجود داشته باشد یا در صورتی که هیچ دستورالعمل تفصیلی در مورد نحوه رسیدگی به وضعیت نداشته باشیم.

با فرض اینکه مدیران اجرایی محیط خود را بیش از گذشته پیچیده تصور می کنند، چگونگی اداره پیچیدگی توسط فرد ممکن است نه تنها بر سودآوری تأثیر بگذارد بلکه فرصت برای موفقیت را هم تعیین کند.

سازمان ها باید بفهمند چگونه عملیات را انجام دهند و کجا می توان آن را بهبود داد تا صرفاً در کوتاه مدت موفق نباشند.

عوامل بسیاری بر سیستمی پیچیده مشتمل بر بازیگران متعدد مانند مشتریان، کارکنان، رقبا، شرکا، دولت ها و دیگران تأثیر می گذارند. علم سایبرنتیکس توصیه هایی را در مورد چگونگی فهم و رسیدگی بهتر به این سیستم های پیچیده و پویا فراهم می سازد.

  

تصمیم و اجرای به موقع

واکنش سریع تر به روندهای جدید، اهرم سازی تأمین کنندگان هزینه پایین تر یا کیفیت بالاتر پیش از آنکه رقبا انجام دهند تنها دو مثال از محل هایی هستند که سرعت می تواند منبع خلق مزیت رقابتی باشد.

سایر مثال ها ممکن است بهبود محصولات یا خدمات یا افزودن ویژگی های نوآورانه جدید به محصولات پیش از رقبا، مثلا از طریق کاهش چرخه های توسعه محصول، باشد.

سرعت در سازگاری با تغییر برای بقای سازمان ها و گونه ها بی تردید مرتبط است، به ویژه اگر محیط سریع تر از آنکه سازمان انطباق یابد تغییر کند.

در دوره های رکود، شرکت هایی شکوفا شدند که از بینش های مبتنی بر داده ها استفاده کردند که توسط تصمیم گیران مطلع برای تولید مزیت رقابتی پایدار ایجاد شده بودند. ما اعتقاد داریم که تحلیل های پیش بینانه تفاوت میان برندگان و بازندگان در چرخه اقتصادی بعدی خواهد بود (اکسنچر،  2010) . این گزاره مرتبط بودن دسترسی به موقع به اطلاعات را تأیید می کند.


چالش های اجرای استراتژی

بروس هندرسن، بنیانگذار گروه مشاوره ای بوستن زمانی گفت:
همه رقبایی که در طول زمان دوام می آورند باید از طریق ایجاد تمایز نسبت به دیگران مزیت منحصربفردی را حفظ کنند. مدیریت این تمایز جوهره استراتژی بلندمدت کسب وکار است.

برای خلق چنان مزیت رقابتی سازمان ها نه تنها باید وقت و تلاش خود را صرف تعریف استراتژی نمایند بلکه مهم تر از آن باید کل سازمان خود را برای کار بر روی دستیابی به اهداف تعریف شده بسیج کنند. بدون اجرای اثربخش استراتژی بهترین استراتژی هم هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سازمان هایی که عملکرد و تأثیر اقدامات استراتژیک خود را می سنجند نه تنها از بازخورد عملکرد منتفع می شوند بلکه استقرار سیستم های سنجش عملکرد نیز به روش ساختن و اطلاع رسانی آنچه در سازمان مهم است کمک می کند.


ابزار و فلسفه های جدید برای مدیران

مدیران نیاز به ابزار و فلسفه های جدید دارند تا برای چالش های پیش روی خود آماده شوند. مفاهیم و فناوری های مربوط به سیستم های پشتیبان تصمیم توسعه یافته اند و به بلوغ رسیده اند. فناوری اطلاعات از دهه 90 موجب مدیریت بهتر زنجیره تأمین و وظایف اداری با استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) شده و کسب وکار الکترونیکی بسیاری از جنبه های کسب وکار را از آغاز هزاره جدید دچار دگرگونی کرده است.


بیشتر بخوانیم - مبانی زنجیره تأمین -انتشارات ادیبان روز


یک نوآوری مبتنی بر قابلیت های جدید و بلوغ یافته فناوری اطلاعات که می توان آن را برای مدیریت سرعت و پیچیدگی فزاینده کسب وکار اهرم سازی کرد، هوش کسب و کار است.


بیشتر بخوانیم - هوش کسب وکارانتشارات ادیبان روز


آماده شدن برای اجرای استراتژی

در این بخش نشان می دهیم که چگونه مدیریت باید اجرای اثربخش استراتژی را آماده سازی کند.

نخستین وظیف تدوین استراتژی بنگاه و تعریف اهداف استراتژیک قابل سنجش است. پیش نیاز تعریف اهداف قابل سنجش، تعریف و فهم مشترک نشانگرهای عملکرد است که می توان برای سنجش وضعیت جاری عملکرد و همچنین میزان موفقیت ابتکارات اجرایی برای دستیابی به اهداف استراتژیک بهره گیری کرد.

سپس یک وظیفه باقی می ماند که سنجش و رهگیری واقعی عملکرد در طول زمان است. رهگیری نشانگرهای متعدد عملکرد برای سطوح متفاوت سازمان سریعاً تبدیل به وظیفه ای پیچیده می شود که تنها می توان با کمک فناوری اطلاعات آن را مدیریت کرد.

منبع:: اجرای اثربخش استراتژی
نویسندگان:: برند هیزن | ویرایش دوم
مترجمین:: دکتر مهدی ابراهیمی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)| محمد حسین بیرامی

محصولات مرتبط