وبلاگ

مدل ها و کاربردهای اقتصاد مدیریت

مدل ها و کاربردهای اقتصاد مدیریت

اقتصاد مدیریت درواقع کاربرد نظریه های اقتصادی و روش شناسی برای حل مسائل تصمیم گیری است...

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

با توسعه و رشد فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روز به روز گسترش می یابد و ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات ...

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی

در بحث جامعه شناسی فرهنگی، امروزه تحقیق جامعه شناختی تلاش می کند تا خود را بیشتر با اشکال...

سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی گوناگونی بر حسب حوزه پشتیبانی، مدیران عالی، میانی و...

سیستم های اطلاعات مدیریت-MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت-MIS

دانش سیستم های اطلاعات مدیریت -MIS- یکی از شاخه های علوم اطلاعات و یا به عبارتی دیگر...

تعالی فروش-مدیریت سیستماتیک فروش

تعالی فروش-مدیریت سیستماتیک فروش

رویکرد تعالی فروش روشی برای بهینه سازی فعالیت های مرتبط با واحد فروش در شرکت ها است. این فرآیند...

نقش برندها در توسعه کسب وکار

نقش برندها در توسعه کسب وکار

نقش برندها درتوسعه کسب وکار را میتوان ازدودیدگاه می توان بررسی کرد. دیدگاه مصرف کننده برندها و ...

هویت و برندسازی

هویت و برندسازی

برندها واقعا چه هستند؟ چرا تا این اندازه مهم شده اند؟ دلایل این همه نفوذ از ناحیه این پدیده کدامند؟...

مبانی خدمات الکترونیک

مبانی خدمات الکترونیک

مفهوم خدمات الکترونیک ترکیب ساده ای از واژه های خدمات و الکترونیک نیست. در حقیقیت خدمات الکترونیک...

اصول طراحی داخلی

اصول طراحی داخلی

طراحی داخلی آفرینش فضاست. فضایی که در عین زیبا و خاطره انگیز بودن عملگرا و کارآمد نیز باشد...

مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

مدیریت استراتژیک برنامه ریزی و اجرای اهداف اصلی است که توسط مدیران بلند مرتبه تعیین میشوند...

تحقیقات بازاریابی کاربردی

تحقیقات بازاریابی کاربردی

در محیطی که ثابت ترین چیز موجود در آن، عدماطمینان است، به شدت رقابتی و مرگبار شده...

نمایش 133 تا 144 از 159 (14 صفحه)