سرپرستی واحدهای کسب و کار

سرپرستی واحدهای کسب و کار

130,000تومان
موجودی: در انبار

یکی از دروس مهم و کاربردی دانشگاهی، آشنایی با مدیریت و سرپرستی واحدهای کسب و کار است. بی شک درک و بکارگیری صحیح اصول مدیریت و به تبع آن اصول سرپرستی توسط دانشجویان در افزایش غنای علمی حوزه کسب وکار موثر خواهد بود.در این کتاب به تشریح مباحث زیر پرداخته شده است که مورد استفاده دانشجویان رشته های مختلف منجلمه مدیریت کسب و کار و سایر رشته های مرتبط می باشد:مفاهیم سرپرستی، اختیارات، مسئولیت ها و وظایف عمومی سرپرستان، ویژگی های سرپرستی افراد در واحدهای صنفی، کسب وکار بعنوان خدمات عمومی، کارکردهای واحدهای صنفی در ارائه خدمات عمومی و نقش دولت در توسعه و ساماندهی واحدهای کسب وکارف مدیریت واحدهای صنفی و مردم، مدیریت مصرف کننده و راهبردهای مشتری گرایی، مدیریت روابط کار در واحدهای صنفی کوچک و متوسط، توس...

- +