سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

سیستم های اطلاعات مدیریت -دکتر علیرضا جهانی

398,000تومان
موجودی: در انبار

کتابی که پیش رو دارید تلاش دارد تا به بررسی سیستم های اطلاعات مدیریت یا به اختصار MIS بپردازد و بتواند کمکی به آشنایی مدیران با طیف گوناگونی از سیستم های اطلاعاتی و تاثیرات قابل توجه آنها باشد و ایشان را در امر مدیریت اطلاعات و راهبری سازمان خود یاری رساند. بدیهی است MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می باشد، لذا این کتاب ابتدا به بررسی این موارد بصورت مجزا پرداخته و سپس با توجه به ساختاری که برای سیستم های اطلاعات مدیریت معرفی میگردد. به بررسی تک تک سیستم های مورد نیاز در سازمانها و نهادهای کوچک و بزرگ خواهد پرداخت. همچنین در این کتاب منشا سیستم های اطلاعات مدیریت و سیر تحولات آن مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و سیستم های متعدد اطلاعاتی با توجه به ساختار و نقش های گوناگو...

- +