مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

58,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار راه آغاز یک کسب و کار و موفقیت در آن را به شما می نمایاند. این نوشته با هدف آشنا ساختن خواننده با مهارت ها و قوانین کاربردی کسب و کار در شش فصل تنظیم شده است و اصول کسب و کار، مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره، قوانین و مقررات کسب و کار، قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین تجاری و گمرکی و بانکی و مفاهیم و تکنیک های بهره وری را بررسی می کند. پیش از آغاز هر کسب و کاری نیازمند این امر هستیم که با مهارت ها و قوانین کسب و کار کشوری که می خواهیم در آن فعالیت کنیم آشنا باشیم. بدون مطالعه و آشنایی ممکن است دچار مشکلات و عواقب جبران ناپذیری شویم که تمامی فعالیت کاری ما را تحت الشعاع قرار دهد.آگاهی از قوانین کسب و کار برای کارفرمایان و کارکنان از اهیمت زیادی برخورد...

- +