بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی (همراه با فایل کتاب به زبان اصلی)

170,000تومان
موجودی: در انبار

توجه به این نکته که شاید روش های سنتی ارزیابی و بازخورد مردم به محصولات یا خدمات اشکالاتی دارد و حتی گاهی اوقات باعث گمراهی تولیدکنندگان محصل ییا ارایه کنندگان خدمات می شود جرقه آغاز یکی از جالب ترین روش های بازاریابی نوین به نام بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ شد.هدف اصلی و محوری بازاریابی عصبی، درک بهتر تأثیرات محرک های بازاریابی توسط مشاهدات، تفسیر و بررسی احساسات انسانی می باشد. منطقی که در پس بازاریابی عصبی وجود دارد، بر این عقیده استوار است که فرایند تصمیم گیری انسان، چندان آگاهانه نیست و تمایل به خرید محصولات و خدمات، یک فرایند احساسی است که در آن مغز، جهت تسریع فرایند تصمیم گیری، از کلید های میانبر استفاده می کند. از آنجایی که رعایت اصول اخلاقی در این زمینه مهم است این کتاب به بررسی ا...

- +