دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان
موجودی: در انبار

 این کتاب تحت عنوان دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده سعی دارد تا مفهوم سازی جامع از بازاریابی اسلامی و اصول اساسی رفتار مصرف کنندگان آن با در نظر گرفتن دین اسلام فراهم آورد. این بحث بیان می دارد که: تحلیل های تاریخی و سیاسی بازارها و پدیده های بازاری در مناطق مسلمان نشین تنها یک جایگزین برای فرآیند مقایسه بین غرب و اسلام است. دراین کتاب همچنین به بررسی تاثیر دیدگاه های اسلامی با استفاده از کمک های گسترده ای از طرف دانشگاهیان کشورهای مختلف با درک دیدگاه های اسلامی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف بازاریابی می پردازد و ارائه دهنده ایده های برانگیزاننده تفکر برای خوانندگان در مورد دیدگاه های اسلامی کشورهای مختلف جهان است. کتاب حاضر در تلاش است تا از طریق درک تغییرات چ...

- +