اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

135,000تومان
موجودی: در انبار

زیربنای اصول مذاکره، صداقت و راستگویی است که در دین مبین اسلام هم به آن بسیار سفارش شده است و مرز پشت میز مذاکره، رازداری است. از جمله فنون مذاکره مدیریت زمان است و اینکه تشخیص دهیم آیا عقربه زمان در مذاکره به نفع ما حرکت می کند یا به ضرر ما. یکی دیگر از فنون مذاکره مدیریت استرس است که در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک شایانی خواهد نمود.کتاب اصول و فنون مذاکره، اصول و فنون مذاکرات و فرآیندهای حاکم بر آ ن را از دیدگاه های مختلف بررسی کرده و آن را برای مخاطبان محترم تبدیل به یک مهارت فردی و اجتماعی نماید تا هم در زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی و حرفه ای خود بتوانند از آن بهره گیرند. این کتاب بر آن است که اصول و فنون مذاکرات و فرآیندهای حاکم بر آن را از دیدگاه های مختلف بررسی کرده و آن را برای مخ...

- +