برنامه نویسی ساده به زبان ++C

برنامه نویسی ساده به زبان ++C

110,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

زبان برنامه نویسی C++ به عنوان یکی از زبان های قدرتمندی است که در طراحی و پیاده سازی برنامه ها مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. بدین منظور سعی برآن شده است درکتاب برنامه نویسی ساده به زبان ++c با بیانی ساده و با بهره گیری از مثال های متعدد مطالب این زبان برنامه نویسی کاملا روشن و قابل درک برای دانشجویان بیان گردیده است. این کتاب در هشت فصل تالیف شده است.فصل اول به آشنایی با C++ اختصاص داده شده و مباحثی چون ساختارهای کنترلی و تصمیم، توابع، آرایه ها، اشاره گرها، مفهوم شی گرایی، لیست های پیوندی، و فایلها در فصل های بعدی این کتاب به تفصیل آموزش داده شده اند.  ...

- +