پژوهش عملیاتی نرم

پژوهش عملیاتی نرم

50,000تومان
موجودی: در انبار

هدف بنیادی پژوهش عملیاتی نرم، ارتقای شناخت، تبیین نقشه‌های شناختی، بالابردن سطح ادراک در مساله‌شناختی و ارائه راهبردهای کشف، ساخت و عرضه شیوه‌های متنوع نظام مند برای پاسخ‌یابی و حل مسائل است. لذا این رشته از معرفت بشر با تهیه و تبیین چارچوب‌ها و افکار تلاش می‌کند تا روش‌های اصلی بررسی، تحلیل  و ابزارهای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان را برای هدایت بهتر فعالیت در محیط، فراهم و ارائه نماید.این کتاب که جلوه ای از تفکر بر روش شناسی‌های نرم است، درصدد است با تکیه بر مدل‌سازی، تصمیم‌گیری و فراهم ساختن خطوط راهنما برای توانمندشدن چند سویه راهبردی و سیستمی به ارتقای سطح شناخت و حل مسائل مدیریت در دنیای واقعیات کمک کند. کتاب پژوهش عملیاتی نرم به منظور دستیابی به هدف‌ها...

- +