هم آفرینی ارزش

هم آفرینی ارزش

110,000تومان
موجودی: در انبار

هم‌آفرینی ارزش به نوعی بر حق دخالت مشتری در فرایند تولید ارزشی که قرار است خروجی آن برای خودش باشد، تاکید می‌کند و از این منظر منطق مرکزیت مشتری در همه تصمیم‌گیری‌های بنگاه را دلیل ارائه این حق می‌داند. کتاب هم‌آفرینی ارزش در هفت فصل اصلی طراحی و تنظیم گردیده است. البته مطالب دیگری نیز می‌توانست به این کتاب اضافه شود ولی احساس مولف بر این بود که مطالب طولانی شده و ممکن است جمع‌بندی نهایی کتاب برای مخاطبان دشوار گردد. در فصل اول مقدمه‌ای بر راهبرد هم‌آفرینی، ارائه شده است. در فصل دوم مبحث جالب منطق چیرگی خدمت، به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به موضوع نوآوری و دسته‌بندی آن پرداخته شده و ازجنبه‌های مهم و کاربردی به این موضوع پرداخته شده است. در ادامه در فصل چهارم به...

- +