فروش لوکس

فروش لوکس

100,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

از آنجایی که تصمیم گیری کار ساده ای نیست، مشتریان نیازمند کمک هستند. نقش مشاور فروش، کنترل پایانی فروش نیست. همچنین فروش در ارتباط با کمک به مشتری با هدف غلبه بر تردیدها و دستیابی به اهدافی است که گاهی خود آن ها نمی دانند که این اهداف را دارند یا حداقل برای خود آن ها واضح و شفاف نیست. به عنوان یک مشتری، قطعاً می توانید لذتی را به یاد بیاورید که توانستید بر تردید بلندمدت خود غلبه کرده و تصمیم نهایی خود را اتخاذ نمایید. از آنجایی که شما می دانستید که تصمیم درست را گرفته اید و کمکی در این فرآیند داشته اید، او نقش مسکن را ایفا کرده است.تصمیمات کمی را می توان بدون کمک مشاور فروش اتخاذ کرد. مشاوران فروش باید دارای صلاحیت خاصی به منظور کمک به مشتری در فرآیند تصمیم گیری احساسی، پیچیده و طولانی باشند...

- +