َََAccounting for Merchandising  in English

َََAccounting for Merchandising in English

25,000تومان
موجودی: در انبار

امروزه نیاز به زبان انگلیسی یکی از مباحث موردتوجه مراکز دانشگاهی و آکادمیک است. در تمامی عرصه های علمی و رشته های متفاوت دانش بشری زبان انگلیسی مزیتی محسب می شود که دنیایی بهتر فرا روی افراد می گشاید. علم حسابداری نیز از این قضیه مستثنی نیست. در سال های اخیر با ورود شرکت های خارجی به کشورمان که فعالیت اقتصادی دارند و گسترش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها فرصت مناسبی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته فراهم می کند تا بتوانند پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته باشند. با وجود تعدد کتاب های حسابداری به زبان فارسی که جای تقدیر و تشکر از بزرگان این رشته دارد، در این میان هنوز جای منابع حسابداری به زبان انگلیسی که برای تدریس در دانشگاه ها، مراکز علمی – کاربردی و دوره های تخصصی کوتاه مد...

- +