پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی رسانه های اجتماعی

پکیج دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی رسانه های اجتماعی

97,000تومان
موجودی: در انبار

ظهور وب سایت های شبکه اجتماعی، روشی که افراد با یکدیگر تعامل داشته و ارتباط برقرار می کنند و روشی که نظرات خود را تبادل می کنند و به جستجوی اطلاعات می پردازند را تغییر داده است. در جهانی که از هر چهار نفر، یک نفر از وب سایت های شبکه اجتماعی استفاده می کند، نمی توان از اهمیت این وب سایت ها در زندگی روزمره چشم پوشی کرد.در نتیجه، برقراری ارتباط که بخش مهمی از بازاریابی است، از رسانه های متداول مانند تبلیغات تلویزیون و روزنامه، به رسانه های اجتماعی تغییر کرده است. بنابراین، رسانه های اجتماعی به بستر جدیدی برای بازاریابی به منظور برقراری ارتباط و در تماس بودن با مشتریان تبدیل شده است.هدف کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی آن است که توضیح دهد بازاریابی رسانه های اجتماعی چیست و چگونه می توان آن را در...

گزینه های در دسترس

- +