مدیریت تبلیغات

مدیریت تبلیغات

90,000تومان
موجودی: در انبار

بازاریابان حرفه ای دریافته اند که در فضای متلاطم کنونی، باید بر چیستی و چگونگی پیام های تبلیغاتی بیش از گذشته حساسیت نشان دهند. بر این اساس، در کتاب مدیریت تبلیغات تلاش شده  تا نگاهی به این دو جنبه از تبلیغات داشته باشد و ضمن مروری بر مفاهیم پایه ای، در قالب مثال هایی به واکاوی بیشتر آن ها پرداخته شود. کتاب مدیریت تبلیغات دید مناسبی را درباره تبلیغات، نقش و اهمیت آن، عناصر و اجزای آن برای دانشجویانی که قصد دارند بیشتر درباره ماهیت پویای تبلیغات در عصر حاضر یاد بگیرند و یا می خواهند کار راهه شغلی خود را در زمینه تبلیغات و ارتباطات تعریف و برنامه ریزی کنند، فراهم کند. دانشجویان امروزه انتظار دارند تا همه جنبه های تبلیغات را بفهمند: استراتژی پیام، بودجه بندی تبلیغات، برنامه ریزی رسانه...

- +