مدیریت تبلیغات

مدیریت تبلیغات

495,000تومان
موجودی: در انبار

بازاریابان حرفه ای دریافتهاند که در فضای متلاطم کنونی، باید بر چیستی و چگونگی پیام های تبلیغاتی بیش ازگذشته حساسیت نشان دهند. بر این اساس، در کتاب مدیریت تبلیغات تلاش شده  تا نگاهی به این دو جنبه از تبلیغات داشته باشد و ضمن مروری بر مفاهیم پایه ای، در قالب مثال هایی به واکاوی بیشتر آنها پرداخته شود.دانشجویان امروزه انتظاردارند تا همه جنبه های تبلیغات را بفهمند:استراتژی پیامبودجه بندی تبلیغاتبرنامه ریزی رسانهبازاریابی مستقیمهمواره سؤالات زیر از سوی دانشجویان مطرح می شود:من چطور این کار را دردنیای واقعی انجام دهم؟چطور می توانم در حوزه کاری خود این نظریه را به کار بگیرم؟تمامی این خواسته ها در کتاب مدیریت تبلیغات مورد توجه قرارگرفته است. در این کتاب تقریباً تمام جنبه های تبلیغات ر...

- +