مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

60,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

مجموعه "مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان"  نتیجه  چندین سال تلاش نگارندگان است. این مجموعه به دانشجویان دوره دکترای مدیریت و کارشناسی ارشد توصیه می شود. در این مجموعه از حوزه های گوناگون مدیریت و علوم مشابه مدیریت ( و حتی غیرمدیریت) استفاده شده است و به ارائه یکسری مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان (برخلاف سایر کتاب های مدیریت و سازمان) می پردازد. ویژگی های این مجموعه:این مجموعه برای اولین بار در کشور عزیزمان ایران است که در خود مفاهیم جدیدی را از علوم مختلف بکار گرفته و آن ها را در حوزه مدیریت و سازمان وارد کرده است. برخی از ویژگی های این مجموعه عبارتند از: ارائه آخرین مفاهیم نوین در حوزه مدیریت و سازمان (به صورت یک مجموعه) برای اولین بار در ایرانارائه سرفصل های جدید و کا...

- +