برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

22,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی در 7 فصل نگاشته شده و در هر فصل تلاش شده تا با توجه به چالش های عملی کمپین های انتخاباتی، گزیده گویی و نکته گویی تا حد امکان رعایت شود. این کتاب تحت تأثیر منابع و دانش های مختلفی نگاشته شده است. رشته ارتباطات یکی از آنهاست که تأثیر آن به وِیژه در دو فصل سه و چهار کتاب به وضوح دیده می شود. رشته بازاریابی با رویکرد سیاسی هم سهم قابل توجهی در این کتاب دارد که تأثیر آن در بیشتر فصول به چشم می آید. در نهایت تجربه نگارنده از چند کمپین انتخاباتی و مصاحبت با استادان رشته های مختلف هم در پیدایش این کتاب نقش و سهم خودش را دارد....

- +