طرح ریزی کسب و کارها

طرح ریزی کسب و کارها

59,000تومان
موجودی: در انبار

انسان با عقل صور مجودات و نظم میان آنها را درک می کند. اهمیت خرد به دلیل آن است که انسان ها در تصمیم های خود از فرآیندها شناختی فعال به جای الگوهای عادی تفکر برای اخذ تصمیم های مهم در کسب وکارها استفاده می کنند. بنابراین هدف اصلی کتاب طرح ریزی کسب و کارها شکافتن، توصیف و تبیین دانش طرح ریزی کسب و کارها است. لذا کتاب با رویکرد بنیادی تفسیری به جنبه های طرح ریزی کسب و کارها، مدل ها و برنامه ریزی استراتژیک می پردازد. اهداف دیگر این کتاب تبیین در تسریع تعامل مطلوب میان کسب وکارها با محیط های نهادی و فنی است. لازمه برقراری و تداوم تعامل، داشتن مدل ها، الگوها و تابلوهای برنامه ریزی شده برای کسب و کارهای خود است.  این کتاب دارای پنج محور اصلی و سیزده فصل است.  این کتاب به اعضای محترم...

- +