کارآفرین اندیشمند

کارآفرین اندیشمند

75,000تومان
موجودی: در انبار

محتویات کتاب کارآفرین اندیشمند برگرفته از جدیدترین مباحث کارآفرینی است. این کتاب را می توان خلاصه ای از افکار و اندیشه های ایشان در حوزه فرصت های کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی و کنش کارآفرینانه دانست. لازم به ذکر است که مترجم کتاب دکتر امیر امامی نقدی بر همین کتاب در مجله کسب و کارهای کوچک بین الملل به چاپ رسانده است که خواندن آن را برای درک بهتر کتاب به همه خوانندگان توصیه شده است. در این کتاب فرآیند کارآفرینانه با تکیه بر کنش کارآفرین و تنش هایی که در مسیر کارآفرینی پدیدار می شود، به تصویر کشیده شده است. در این کتاب مشخص می شود که اقدام به سفر کارآفرینانه نه نیاز به هوش و نبوغ آنچنان دارد و نه به شانس و اقبال بستگی دارد، بلکه به واسطه کنش و اقدامات کارآفرین در سایه قضاوت و نگاه وی ب...

- +