مدیریت ریسک واحد اقتصادی

مدیریت ریسک واحد اقتصادی

30,000تومان
موجودی: در انبار

چارچوب مدیریت ریسک واحد اقتصادی، مدیریت ر قادر خواهد ساخت تا به طور اثربخش با ابهام و ریسک و فرصت مرتبط با آن در راستای دستیابی به ایجاد و حداکثر کردن ارزش بپردازد. ارزش واحد اقتصادی زمانی به حداکثر می رسد که مدیریت، استراتژی و اهدافی را برای برقراری توازن بین اهداف رشد، بازده و ریسک های مرتبط با آن و استفاده کارا و اثربخش از منابع جهت دنبال کردن اهداف واحد برگزیند. امروزه نه تنها باید تفکر نسبت به مدیریت ریسک در کشور نهادینه و نظام مند شود بلکه شرایط اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیک، زیست محیطی و سایر موارد دیگر جامعه ایجاب می کند که مدیران علاوه بر استفاده از ابزار بیمه ای، با نوآوری، ابتکار، خلاقیت و تنوع سازی فعالیت ها، تهدیدها و ریسک ها را به فرصت ها تبدیل نمایند. در کتاب نگاهی بر چا...

- +