استراتژی های بازرگانی بین المللی

استراتژی های بازرگانی بین المللی

320,000تومان
موجودی: در انبار

استراتژی های بازرگانی بین المللی به پنج بخش اصلی تقسیم شده است. هر بخش استراتژی های بازارگانی بین المللی شامل فصل هایی می باشد که اطلاعات لازم در رابطه با موضوعات مرتبط با کسب و کار بین المللی و مثال هایی از کاربرد این موضوعات در بازارهای نوظهور ارائه می دهند.هدف از تدوین کتاب استراتژی های بازرگانی بین الملل، این بوده که خوانندگان با دنیای پیچیده و شگفت انگیز کسب و کارهای بین المللی و چالش هایی که شرکت های چندملیتی با آن در هنگام انجام عملیات جهانی خود مواجه می شوند، آَشنا گردند. در بررسی کسب و کارهای بین المللی و فضای عملیاتی آن ها در بازارهای جهانی، در این کتاب تأکید ویژه ای بر بازارهای نوظهور نیز شده است.ساختار و بخش بندی کتاب:در بخش اول، موضوع کسب و کار بین المللی به صورت مقدماتی مورد بر...

- +