دموکراسی در افول

دموکراسی در افول

175,000تومان
موجودی: در انبار

دموکراسی در افول در همان زمان که افق های دید جدید به شدت مورد نیاز بود، دیدگاه تازه ای نسبت به موضوع ایجاد کرد. فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی مدرن، بیش از هر کس دیگری برای ایجاد انقلابی در تئوری و تمرین بازاریابی تلاش کرده است. در کتاب دموکراسی در افول، فیلیپ کاتلر به عنوان اقتصاددان و بازاریابی حرفه ای به بررسی موضوعات زیر می پردازد:دموکراسی چگونه به رأی دهندگان خدمت می کند؟ اگر به دموکراسی به عنوان یک محصول نگاه کنیم باید بپرسیم که آیا این محصول به خوبی ساخته شده است؟  چقدر برای مشتریان رضایت بخش است؟ چگونه قرار است فروخته شود؟ آیا دموکراسی تمام انتظارات شهروندان را برآورده می کند؟ کتاب دموکراسی در افول در یازده فصل تهیه و تنظیم شده است. مخاطبین این کتاب برای مدیران ...

- +