راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R

راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R

38,000تومان
موجودی: در انبار

همان گونه که از عنوان کتاب بر می آید این کتاب راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R است. این کتاب یک چارچوب عملی از عمده وظایف تحلیلی شبکه فراهم آورده است که هم اکنون در محیط R قابل اجراست.این کتاب بر چهار وظیفه اصلی که به طور معمول یک تحلیل گر با آن مواجه است، تمرکز کرده است: مدیریت داده های شبکه، تصویرسازی شبکه، توصیف شبکه و مدل سازی شبکه.در کتاب راهنمای کاربران برای تحلیل شبکه در R تمامی کدهایی را که در مثال ها مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه می دهد. همچنین، شامل مجموعه ای از داده های شبکه است که در متن به کار گرفته شده است.از این کتاب می توان به عنوان یک منبع تکمیلی در زمینه علم شبکه یا کلاس تحلیل شبکه استفاده نمود. یا آنکه می توان به عنوان مرجعی برای تحلی...

- +