مدیر معجزه اندیش

مدیر معجزه اندیش

55,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب مدیریت معجزه اندیش، ماجرای یک مدیر ارشد را در مواجهه با موقعیت های زندگی شخصی و حرفه اش به تصویر می کشد و با قلمی شیوا و روان، به روایت نحوه استفاده از آموزه های معنوی، که بطور معمول در رفتارهای کسب و کار متداول نیستند، می پردازد.توصیف ها و نظرات بسیاری از خوانندگان نسخه اصلی کتاب هم نشان می دهد، لحن گیرا و شیوه داستان گوی کتاب به گونه ای است که خواننده را با خود همراه می سازد تا او هم، چیزهایی که نویسنده کتاب در طول این مسیر تجربه کرده، را شخصاً بیازماید.نویسنده کتاب کوشش بسیار کرده تا هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا، کتابی روان و ساده فراهم سازد و با این ترتیب، در فرآیند ترجمه نیز تلاش شده همین سادگی لحن تا جایی که به متن اصلی آسیبی وارد نسازد، رعایت شود....

- +