مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

45,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب مدیریت اسلامی  از منظر قرآن و روایات با بهره مندی از آیات قرآن و روایات و دیدگاه مفسران اسلامی و محققان علوم تربیتی تألیف، و به اساتید و دانشجویان رشته مدیریت، واحد درسی مدیریت اسلامی ارائه می گردد.این کتاب مشتمل بر سه فصل است: فصل اول به طور کلی شامل دو بخش است. در بخش اول به مطالعه و بررسی برنامه ریزی و سازماندهی، و در بخش دوم به بیان نظارت و کنترل کارکنان و نقش آن بر اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمانی پرداخته است.فصل دوم   راجع به مطالعه و بررسی اصول مدیریت اسلامی  است.فصل سوم به بیان اخلاق مدیریتی پرداخته که خود شامل دو بخش است. بخش اول ارزش های اخلاقی بر مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش دوم لغزش های مدیریت بیان شده اند.روش پژوهش این کتاب به صورت کتا...

- +