اجرای استراتژی قیمت گذاری

اجرای استراتژی قیمت گذاری

190,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب اجرای استراتژی قیمت گذاری ترجمه کتاب "Pricing Strategy Implementation" است و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسیده است. برای کسب دیدگاه های جدید، کتاب اجرای استراتژی های قیمت گذاری یک ابزار کاربردی و ضروری برای مدیران اجرایی، همچنین برای دانشجویان و محققان حوزه قیمت گذاری، بازاریابی و مدیریت استراتژیک می باشد. در کتاب اجرای استراتژی قیمت گذاری برای تشریح مطالب مختلف از مطالعات موردی و مصاحبه های متعدد بهره گرفته شده است. در هر بخش از کتاب از جدیدترین مقاله های روز دنیا استفاده شده است و مصاحبه های متعددی با افراد متخصص در زمینه قیمت گذاری و استقرار مدل های قیمت گذاری به عمل آمده است. درباره نویسندگانآندرس هینترهابر: استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه ونزا ایتالیا ا...

- +