به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

به آرامی عجله کنید در مسیر کارآفرینی

90,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

کتاب به آرامی عجله کنید، شاید تنها چند قدم از مسیر کارآفرینانه باشد، اما در مسیر رفتن است، چرا که همیشه مقصدی وجود دارد که انسان را بتواند ارضا کند و از حرکت باز دارد. به نقل از استاد فقید، محمد ابراهیم جعفری " درسفر، هر کس به مقصد می رسد می ایستد، من سفر را دوست دارم، مقصد من رفتن است" هدف این کتاب نیز رفتن است نه فقط رسیدن به مقصد. در کتاب به آرامی عجله کنید، چرایی اقدام کارآفرینانه، روش های راه اندازی کسب و کار و کشف و خلق فرصت بررسی شده است تا خواننده بیاموزد که آموزش، تنها دریایی است که هر چقدر بیشتر در آن عمیق شود، کمتر در معرض خفگی اتفاقات غیرقابل پیش بینی قرار خواهد گرفت. پس قبل از خرید این کتاب، ذهنتان را از تمام اسامی و برندهای بزرگ دنیا پاک کنید تا بتوانید در مسیر این کتاب ...

- +