سواد هنری

سواد هنری

54,000تومان
موجودی: در انبار

سواد هنری از همان مقوله هایی است که نیاز به اقدامات اثربخش و ویژه ای است. در شرایطی که هرساله میزان گرایش افراد به رشته های فرهنگی و هنری بیشتر می شود و تمایل دانش آموزی و دانشجویی در این حوزه متفاوت تر از قب احساس می شود، پس باید به صورت جدی تر به این مقوله نگاه کرد.در فضای کنونی یک واقعیت وجود دارد و آن هم این است که برای داشتن نیروی انسانی آگاه در عرصه های مختلف فرهنگ و هنر باید نگاهی متفاوت و البته حرفه ای داشت.البته آموزش اصولی برای تربیت مدیران مرتبط باید در حوزه های مختلف مانند سواد هنری، سواد رسانه ای و غیره همیشگی و دارای یک برنامه ریزی بلندمدت باشد. در کنار افزایش میل به دانش آموزی و دانشجویی در رشته های فرهنگی هنری، جامعه دنبال کنندگان فرهنگ و هنر نیز افزایش پیدا کرده اس...

- +