افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل

افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل

70,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب افزایش هدفمند ترافیک وب سایت با تبلیغات گوگل ادوردز بیشتر جنبه تجربی و عملی کار را نشان می دهد و از با توجه به محدودیت های کار کردن با پنل ادوردز، مطالب تئوری این کتاب از ویرایش سوم کتاب الکترونیکی Brad Geddes Advanced Google AdWords گرفته شده است که منبعی کامل در این حوزه می باشد. در این کتاب داشبورد گوگل و عملکرد آن توضیح داده شده و به یادگیری شما کمک می کند. با خواندن این کتاب این آگاهی را پیدا میکنید که فقط لینک اول بودن در جستجوهای گوگل منجربه خرید از سایت شما نمی شود. این کتاب در دو بخش تألیف شده است:بخش اول: بخش تئوری گوگل ادزبخش دوم: بخش عملی گوگل ادزساختار تبلیغ گوگل یا همان گوگل ادز، فرمت نوشتن متن در ادز،‌انواع تنظیم کلمات و معیارهای کیفی تبلیغات در گوگل ا...

- +