هنر فرصت

هنر فرصت

70,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب هنر فرصت کسب سرمایه با نوآوری استراتژیک بر اساس ایده (سفرخوانندگان) شکل گرفته تا درک بهتر کتاب و در نهایت ساخت فرصت های رشد را برای خوانندگان تسهیل کند. با معرفی مفاهیم، توصیف اصول و نمایش فعالیت های لازم در اینسفر، زمینه درک و تمرین هنر فرصت فراهم شده است.سفر خوانندگان شامل مباحث ذیل است:مفاهیم محوری: که به کمک نمودارهاو اشکال نمایش داده می شود.برای الهام گرفتن: ذکر مثال ازسازمان هایی که با تبدیل مفاهیم به عمل به رشد خیره کننده دست یافته اند.جرقه ها: تاکتیک های تشویقی برایخواننده که مفاهیم را به سفر رشد سازمان خود مرتبط سازد.فعالیت ها: یادگیری در عمل یاتمرین های عملی که تیم سازمان را در فرایند رشد راهنمایی می کند.الگوها: در انتهای هر بخش قالب هایساده برای جمع بندی و نمایش یافته های کلی...

- +