بازاریابی کوآنتومی (2021)

بازاریابی کوآنتومی (2021)

245,000تومان
موجودی: در انبار

تغییرات گسترده ای در حال به وقوع پیوستن است و بهترین راه برای هدایت کسب و کار در این شرایط، ارتباط برقرارکردن بین کارهایی است که صاحبان کسب و کار انجام میدهند و آنچه که شرکت بدان نیاز دارد. کتاب بازاریابی کوانتومی روشی برای دیدن آینده، درک تغییر پارادایم ها و توسعه یک چارچوب منعطف برای کمک به همه است تا به عنوان یک برند مورد اعتماد پیش بروند.بازاریابی کوانتومی کتابی است تأمل برانگیز که باید توسط تمامی مدیران اجرایی کسب وکارها خوانده شود، چه خود را بازاریاب بدانند و چه نه.برای پی بردن هر چه بیشتر به اهمیت کتاب بازاریابی کوانتومی در حفظ موقعیت کسب وکارها نظر سرشناسان حوزه کسب وکارها را با هم مرور می کنیم.بازاریابی کوانتومی راهنمایی فوق العاده برای هدایت بزرگترین ساختارشکنی در بازاریابی ...

- +