مدیریت محصول (2019)

مدیریت محصول (2019)

215,000تومان
موجودی: در انبار

مدیریت محصول استراتژی عملگرا و شامل مجموعه ای از عملیات به هم پیوسته است که در تمام طول چرخه عمر محصول وظیفه هدایت محصول را بر عهده دارد. به بیان بهتر مدیریت محصول صرفاً توسعه محصول جدید نیست و علاوه بر این مهم، شامل برنامه ریزی، تأیید، پیش بینی، قیمت گذاری، و تصمیم گیری در خصوص آغاز به کار محصول و حتی استراتژی های کنارگذاری نیز خواهد بود.راهنمای گام به گام تسلط بر مدیریت محصول، شامل توصیه های قابل اجرا و عملی درباره مهم ترین موضوعاتی است که مدیر محصول در مسیر ارزش آفرینی و کسب ارزش، درگیرشان خواهد شد و اجرایشان خواهد کرد. مدیریت محصول شامل چرخه تولید جدید و کاملی است که از کشف ایده شروع و به پایان عمر محصول ختم می شود. هر بخش، کوتاه و موجز و شامل دو یا سه صفحه است. بجای تعمق در پ...

- +