برندسازی با داستان پردازی

برندسازی با داستان پردازی

170,000تومان
موجودی: در انبار

پیشنهاد می کنیم از طریق کتاب برندسازی با داستان پردازی از قدرت داستان ها در پیام های استراتژیک استفاده کنید. روایت های جذاب، معتبر و درگیر کننده ای بسازید که حاوی یک پیام استراتژیک است. یک داستان صرفا مجموعه ای از حقایق نیست، بلکه می تواند حقایقی را برانگیزد که پیام را پشتیبانی می کند. تفاوت آن با پیام رسانی تاکتیکی در این است که شامل ارتباط بین چشم انداز برند، ارزش ها و فرهنگ سازمانی، یک استراتژی تجاری یا یک پیشنهاد ارزش با دیدگاه بلندمدت است. کتاب برندسازی با داستان پردازی علاوه بر کمک به خواننده برای درک اهمیت و ایجاد داستان های امروزی و ضرورت تحول از پیام های استراتژیک سنتی به داستان های برندساز، چگونگی اجرای این پارادایم نوین را آموزش می دهد. طبق نظر آن لونز معاون اجرایی شرکت ادو...

- +