چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

چگونه برندسازی مطالعه کنیم؟ (پیشرفته) | جشنواره نوروز

390,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

به مناسبت فرا رسیدن بهار و عید سعید نوروز انتشارات ادیبان روز چهار کتاب برندسازی در سطح پیشرفته از بهترین های نشر خود را در قالب یک بسته به مخاطبان خود همراه با تخفیف ویژه ارائه می دهد. این بسته شامل کتاب های زیر است:عملگرایی برند از قصد تا اقداممؤلفین: کریستین سرکار | فیلیپ کاتلرمترجمین: احمدروستا | حسین‌علی سلطانی**کتاب عملگرایی برند از قصد تا اقدام یکی از مهم ترین و جدیدترین آثار فیلیپ کاتلر پدر بازاریابیجهان و کریستین سرکار است که می تواند راهنمای مناسبی برای همه فعالان اقتصادیباشد تا بر نیکنامی خود، سازمان و برندهایشان بیافزاید و حس خوبی در انسان ها بهوجود آورند. این کتاب می تواند موجی جدید از فعالیت ها را در سازمان هایگوناگون به وجود آورد که نتیجه آن برند دوستی و برندپذی...

- +