کنترل داخلی و بلاکچین

کنترل داخلی و بلاکچین

50,000تومان
موجودی: در انبار

 کتاب کنترل داخلی و بلاکچین با دیدگاهی نظام مند به ارائه پیامدها و تأثیرات بلاکچین بر گزارشگری مالی پرداخته است.این راهنما حاصل دانش و تحقیق کمیته سازمان های حامی مالی کمیسیون Treadway (COSO) است. کتاب کنترل داخلی و بلاکچین چارچوب های جامع و راهنمایی جامع در زمینه مدیریت ریسک، کنترل داخلی و بازدارندگی تقلب برای بهبود عملکرد سازمان و حاکمیت و کاهش میزان تقلب در سازمان ها را ارائه می دهد.نویسندگان کتاب تلاش کرده اند در هر عنوان با ارائه مدل ها و جداول، مقصود را بهتر و واضح تر و خواننده را در درک هر یک از عناوین یاری کنند. این کتاب به شکلی توانمند و با زبانی ساده مباحث را طرح کرده است. COSO یک ابتکار در بخش خصوصی است که به طور مشترک توسط سازمان های زیر حمایت و تأمین مالی می شود:...

- +